Aanmelden als lid

Hoe kun je je als lid aanmelden?

Stuur een e-mail met je motivatie om lid te worden en je cv aan voorzitter Philine van der Vegte. Vermeld daarbij ook je website/instagram/etc.

Voeg minimaal 3 foto’s en omschrijving van recent werk bij (afgelopen half jaar). Het werk moet origineel zijn, zeggingskracht en kwaliteit hebben. Vermeld ook relevante opleidingen, exposities, enz. Dit alleen als het niet op je website te vinden is.

De aangesloten leden hebben over het algemeen een professionele opleiding in de beeldende kunst genoten, en zijn er ook dagelijks en beroepsmatig mee bezig. Kenmerkend voor het werk van de leden is het creëren van eigentijdse kunst met een persoonlijk karakter.

 

We zijn een kleine en lokale kunstenaarsvereniging. Woon je niet in Waterland? Kijk dan ook eens naar de Kunstvereniging Purmerend, de Boterhal in Hoorn of een van de vele kunstenaarsverenigingen in Amsterdam.

 

Procedure

 Na aanmelding krijg je bericht van ons en als het werk voldoet aan eerdergenoemde eisen komen we graag bij je op atelierbezoek.

Bij toelating word je lid.

 

Wat verwachten we van je?

Dat je bezig blijft met verdere ontwikkeling van je werk.

Dat je enthousiast en geïnteresseerd bent en je inzet voor de WKK en haar leden.

Dat je ieder jaar contributie betaalt.

Dat je bij exposities een bijdrage betaalt aan de huur of eventuele andere kosten.

Dat je regelmatig deelneemt aan de maandelijkse bijeenkomsten.